• images/slider/1.jpg
  • images/slider/2.jpg
  • images/slider/3.jpg
haifa-univFaculty of HumanitiesFaculty of Humanities

דף הבית - התוכנית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת חיפה

מי אנחנו

התוכנית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת חיפה היא התוכנית הראשונה מסוגה בארץ. התוכנית מציעה קורסים חדשניים ובינתחומיים לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע מעמיק במסורת ההומניסטית ולפתח חשיבה ביקורתית ועצמאית. הקורסים בתוכנית מאפשרים לתלמידים לחקור את מערכת היחסים העשירה בין שתי הדיסציפלינות: יחסי הגומלין, ההשפעות ואף את היריבות עתיקת היומין בין הפילוסופיה והספרות.תלמידי התוכנית מקבלים לווי אקדמי אישי לאורך כל שנות לימודיהם באוניברסיטה; מרכיבים בעצמם את מערך לימודיהם בתוכנית; בוחרים נושאי מחקר ומשתתפים בכיתות אמן עם חוקרים בעלי שם מן הארץ והעולם.

התוכנית לפילוסופיה וספרות נבחרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה וקרן "יד הנדיב" כתוכנית מצטיינת להובלת חידושים במדעי הרוח. את התוכנית מלווה וועדה אקדמית המורכבת מחוקרים מובילים מאוניברסיטאות הארוורד, דיוק ואוניברסיטאות אירופאיות ואמריקאיות אחרות.

מרצי התוכנית

מורי התוכנית עוסקים בזיקה שבין פילוסופיה וספרות על היבטיה השונים  - בספרות העתיקה, בקולנוע, בשירה, בהגות המאה ה-20, בפילוסופיה של האומנות. מחקרם ותחומי הוראתם עוסקים בקו התפר שבין שני התחומים ומאתגרים את ההפרדה השגורה בין הפילוסופי לספרותי. סגל התוכנית מגיע מחוגים בולטים במדעי הרוח – פילוסופיה, ספרות, לימודי מגדר ותרבות – ומורי התוכנית הם מרצים ידועים בתחומם בארץ ובחו"ל.

מדוע ללמוד בתוכנית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת חיפה

התוכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להעמיק את היכרותם עם הטקסטים המכוננים של ספרות ותרבות המערב תוך כדי פיתוח יכולת קריאה ביקורתית ודרכי התבוננות חדשות על סוגיות הנוגעות ללב ליבו של הקיום האנושי – משמעות החיים, זיכרון ואחריות, זהות ושפה.

מערך הלימודים בתוכנית יאפשר למעוניינים להמשיך ללימודים גבוהים במדעי הרוח, להשתלב במערך ההוראה ההומניסטית בתיכונים ברחבי הארץ. בנוסף לכך, מחקרים מלמדים כי בוגרים של תוכניות מצטיינות במדעי הרוח משתלבים בשוק העבודה במגוון תפקידים בכירים וזוכים בעבודות מאתגרות יותר, בשל יכולות החשיבה, הניתוח והביקורתית המפותחות שלהם

התוכנית מציעה עשר מלגות שכר לימוד מלא בשנה לתלמידים מצטיינים. תלמידי התוכנית יהיו מעורבים באופן ישיר בקביעת תוכנית הלימוד - מבחירת נושאי מחקר לעבודת סיום ועד הזמנת מרצים אורחים לכנסים וסדנאות. התוכנית תעניק פרסים לעבודות מצטיינות של בוגריה